SERVIS ALATNIH MAŠINA

Servis i održavanje alatnih mašinaServis alatnih mašina je takođe posao kome se mora pristupiti sa maksimalnom pažnjom, jer propusti u redovnom održavanju, odnosno servisu mogu prouzrokovati ozbiljne kvarove alatnih mašina. Gubitak vremena koji može biti posledica lošeg redovno održavanja mašina se često ne može nadoknaditi.

BMT Solutions & Technology puža i usluge redovnog i vanrednog održavanja alatnih mašina.

Servis i održavanje alatnih mašina su mogući kao:

  • Servis i održavanje (redovno ili vanredno) bušilica-glodalica svih vrsta i proizvođača
  • Servis i održavanje (redovno ili vanredno) strugova svih vrsta i proizvođača
  • Servis i održavanje (redovno ili vanredno) CNC mašina svih vrsta i proizvođača
  • Servis i održavanje (redovno ili vanredno) mašina za sečenje i savijanje lima svih vrsta i proizvođača
  • Servis i održavanje (redovno ili vanredno) valjaka za mašine za savijanje lima svih vrsta i proizvođača
  • Servis i održavanje (redovno ili vanredno) presa svih vrsta i proizvođača

Ukoliko želite da BMT preuzme brigu o servisu i održavanju vaših alatnih mašina, za dogovor i detalje molimo pozovite nas koristeći podatke sa stranice za kontakt za servis alatnih mašina.